פעילויות

 

מדינת ישראל והרשויות המקומיות  משקיעות בפיתוח מערכות התשתית התחבורתית שלה מאמצים ותקציבים גדולים ביותר, אשר נועדו לביצוע עבודות הקמה, סלילה, הרחבה ושיפורים בכל המערכות התחבורתיות והתשתיות, כולל רשתות הדרכים שבכל רחבי הארץ. כפועל יוצא, אנו פוגשים יותר ויותר אתרי עבודה בדרכים, אשר העבודה בהם מתנהלת "תוך כדי תנועה". אתרי עבודות ותנאים מאולצים יוצרים מצבים חריגים בהשוואה לתנאי דרך בתנאים הרגילים, כך שנדרשת התייחסות נפרדת ופרטנית של הסדרי התנועה, על מנת לנקותם ממוקדי סיכון אפשריים.
התמחות משרדנו היא בתכנון פרטני של הסדרי תנועה זמניים בתחומי הדרך העירונית.


תכנון הסדרי תנועה מתחלק לשתי קבוצות יעד עיקריות :

 

 

  • תכנון הסדרי תנועה באתרי סלילה.
  • תכנון הסדרי תנועה לאירועים זמניים.​

תכנון הסדרי תנועה זמניים

תכנון הסדרי תנועה באתרי סלילה:

אחד התחומים המשפיעים באופן ישיר על הבטיחות בדרכים בחיי היום-יום, הם הסדרי תנועה. לפיכך ,תכנון יעיל ונכון של הסדרי תנועה –יוביל לשיפור הבטיחות בדרכים ומניעת תאונות . כל העוסק בעבודות בדרכים לסוגיהן , מודע לקשיים ולסכנות הכרוכות בביצוע העבודה תוך חיכוך מתמיד עם תנועת כלי רכב .עובדים רבים נפגעו בתאונות בעת ביצוע עבודות בדרך. נסיבות התאונות ברבים מהמקרים היו זהות: גבולות אתר העבודה בו עבדו לא נסגרו בצורה תקנית ע"י שילוט ותמרור מקדים ולא ע"י אמצעי הפרדה. לצורך ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בתחום הדרך על הקבלן המבצע להציג לרשות המקומית ולמשטרת ישראל תכניות הסדרי תנועה זמניים באתר העבודה. משרדנו מתכנן את אופן ביצוע העבודה בפועל תוך פירוק הפרויקט לשלבי ביצוע בהתאם למצב הקיים בפועל. יכולת צוות התכנון לנתח את הפרויקט דורשת ידע רב וניסיון מעמיק בתחום עבודות הפיתוח והתשתיות ובזכות ניסיוננו התכנון מאפשר לקבלן לבצע את העבודות בצורה המיטבית ובמינימום הפרעה לציבור. התכנון מועבר לאישור הגורמים העירוניים ולאחר מכן להתייעצות ואישורו במשטרת ישראל –אגף התנועה. משרדנו מספק שירותים אלו בכול הארץ הן לחברות קבלני ביצוע והן לרשויות מקומיות. תכנון הסדרי תנועה לאירועים זמניים: לצורך קיום אירועים בתוך תחומי הדרך והעיר , על הרשות המקומית להציג במשטרת ישראל תכנון המציג נתיבי תנועה חסומים למעבר הציבור. התכנון מותאם לדרישות הלקוח תוך התחשבות בצורך התנהלות ציבורית תקינה במקביל לאירוע. למשרדנו ניסיון רב בתכנון הסדרי תנועה זמניים לצורך קיום אירועים רבי משתתפים כדוגמת: אירועי יום העצמאות באשקלון  , תראטלון , אירועיי עד לא ידע , תחרות איש הברזל , אירוע פסטיבל האיש הבוער , פסטיבל הבריזה באשקלון , פסטיבל הגז' בים האדום  ועוד...